Процес на производство

1.Нашата фабрика

2. материјал QC

2. материјал QC

3. Сечење

3. Сечење

3. Сечење

4. Прво полирање

5. Склопување

6. лепак

7. КК

8. Заковање

9.полирање

10. КК

11. Погонски шарки и затворач

12. боење

12. Боја умирање

13. Гравирање

13. ласерско гравирање

14. КК

14. КК

15. Подготвен за пакување

16. Материјал за пакување

16.Пакување

17. Добро спакувано

18. полнење на контејнери

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29