Процес на производство

1. Нашата фабрика

2. материјал КК

2. материјал КК

3. Сечење

3. Сечење

3. Сечење

4. Прво полирање

5. Составување

6. лепак

7. КК

8. Приковање

9.полирање

10. КК

11. Погонски шарки и затворач

12. паутирање

12. Боја умира

13. гравура

13. ласерско гравирање

14. КК

14. КК

15. Подготвени за пакување

16. Материјал за пакување

16. Пакување

17. Добро спакувани

18. товарење на контејнер

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29